Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газраас манай төвд хүсэлт тавьсны дагуу Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэдэх Ёс зүйн салбар хорооны гишүүд 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ирж СЭМҮТ-ийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагаатай танилцан, туршлага судлан, санал солилцлоо.

Сошиалд хуваалцах: