2019 оны мэргэжлийн зэрэг горилох сэтгэцийн эмч нарын материалыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр хүртэл СЭМҮТ-ийн А байрны 201 тоот өрөөнд Н.Оюунчимэг /99166316/-т  ирүүлнэ үү. Зэргийн шалгалтын бүрдүүлэх материал, нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн вэбээс  үзнэ үү.

Сошиалд хуваалцах: