СЭМҮТ - Өөртөө туслах бүлгийн гишүүд Мааньтын албадан эмчилгээнд байгаа 180 гаруй хүмүүстэйгээ хамтран сэтгэлд нэгийг бодогдуулах, ухаарал эрэгцүүлэл хайрласан сайхан үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Хамтран оролцсон бүлгийн гишүүддээ баярлалаа "ТА БҮХНИЙ ЭНЭ ЖИМЭЭР--- ЭНЭ ХҮМҮҮС ДОТРООС ЗАМ БОЛГОН АМЬДРАХ УХААН БОДОЛ БАЙГАА ГЭДЭГТ ИТГЭДЭГ ШҮҮ.....

Өөртөө туслах бүлгийн зохицуулагч Л.Насанбаяр 

 

Сошиалд хуваалцах: