Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн санхүүжилтээр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газар хамтран 2019 оны 2 дугаар сарын 28, 3-р сарын 01-ний өдрүүдэд Нийслэлийн 500 гаруй цагдаагийн алба хаагч нарт "Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэрэглэсэн хүнийг таних, илрүүлэх чадавхийг сайжруулах нь" сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Сошиалд хуваалцах: