Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа сэтгэцийн эмчийн ажлын байранд хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилтан сонгон шалгаруулж авах зарын дагуу нийт 7 ажил горлигч хүсэлт ирүүлэн, 2019.02.13-ны өдөр сонгон шалгаруулалтанд зохих журмын дагуу орсноос ажил горлигч Б.Ерөөлт, Х.Цэндсүрэн, О.Батчимэг, С.Золжаргал нар тавигдсан шаардлагыг ханган, сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ.

Баяр хүргэе.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Сошиалд хуваалцах: