НЭМЭШСГХСМТ эрхэлсэн дэд захирал В.Баярмаа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мандхай нар 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн НҮБ -ын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар Говь-Алтай аймгийн өсвөр насныхны сэтгэцийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх судалгааны ажлын аргазүй, судлаач бэлтгэх сургалтыг 2 өдөр амжилттай явууллаа.

2018-03-27

 

2018-03-27-1

2018-03-27-2

Сошиалд хуваалцах: