Дархан Уул аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хүсэлтээр Өсвөр үеийн мэргэжилтэн Т.Мандхай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ажиллаж буй 160 гаруй цэцэрлэгийн багш нарт хүүхдийн сэтгэлзүйн онцлог, цахим хэрэглээ, аутизм, анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг зэрэг сэдвүүдээр сургалт явууллаа. 

 

 

Сошиалд хуваалцах: