Донтох эмгэг судлалын клиникийн эрхлэгч Б.Энхчимэг, Өөртөө туслах бүлгийн нийгмийн ажилтан Л.Насанбаяр нар Нийслэлийн цагдаагийн ерөнхий газрын Архидан согтуурахтай тэмцэх хэлтэс, Нийслэлийн Хөдөлмөр Хамгамжийн хэлтэс, Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн газрын II хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн хамгийн их архидалттай 12 хорооны 100 гаруй иргэдэд архины хор хөнөөлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Сошиалд хуваалцах: