“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЯН”-НЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “ЭРҮҮЛ МЭНД-ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН” ӨДӨРЛӨГИЙГ 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДРӨӨС 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БӨГӨӨД ӨДӨРЛӨГИЙН ХҮРЭЭНД НИЙТ 353 ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУД, 18 ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ ГЕПАТИТ В, С ВИРУСЫН ИЛРҮҮЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛСАН БАЙНА.  МӨН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БУЙ ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУД, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ, ИРГЭДЭД ЗОРИУЛАН ГАРЫН АВЛАГА БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАЖ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАН АЖИЛЛАА.

УГ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ДАРАА ДАРААГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.

Сошиалд хуваалцах: