2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны 09 цагт Төрийн ордны "Жанжин Сүхбаатар" танхимд "Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ" сэдэвт хэлэлцүүлэгт Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэл, Өдрийн эмчилгээний нийгмийн ажилтан Л.Насанбаяр, Гижир нар  оролцлоо. "Донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал" сэдвээр Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэл илтгэл хэлэлцүүлжээ. 

 

 

Сошиалд хуваалцах: