2018.04.25

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРТАЛЧИЛАХ, АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ АЛИВАА ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ, ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ БИЙ БОЛГОХ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ, БҮТЭЭМЖ”-ИЙН АЯНЫГ ТӨВИЙН НИЙТ КЛИНИК, ТАСАГ, БАГУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

 

 

Сошиалд хуваалцах: