Сэтгэцийн эмгэг судлалын III, V клиникийн эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон резидент эмч нар хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр Батсүмбэр дэх "Ахмад настны үндэсний төв"-д урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж зөвлөгөө өглөө. 

Сошиалд хуваалцах: