“Сэтгэцэд нөлөөт шинэ эмүүдийн мэдээлэл” 2018 оны хуанлиг Эмнэлгийн тусламжийн алба, Чанарын алба, Яаралтай тусламжийн тасаг, I клиник хамтран гаргалаа.

Сошиалд хуваалцах: