Төгсөлтийн дараах сургалт

Резидент эмч нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл хийх ажлыг урамшуулан дэмжих зорилгоор үндсэн мэргэшлийн суралцагчдын дунд анх удаа "Эрдэм шинжилгээний хэлэлцүүлэг"-ийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт нийт 11 резидент эмч 8 бүтээлээр оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 7 мэдээлэл байна