Нийгмийн эрүүл мэнд

СЭМҮТ-ийн донтох эмгэгийн эмч мэргэжилтнүүд болон ЦЕГ-ийн Эрүүгийн цагдаагийн газрын алба хаагч хамтран лекцийг уншсан.

Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд, өсвөр насны сэтгэцийн эрүүл мэндийн сургалтыг дэд захирал В.Баярмаа, хүүхэд өсвөр үеийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мандхай, донтолтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Гантулга нар амжилттай явууллаа.

Дэлгэрэнгүй

СЭМҮТ-ийн эмч Ж.Гантулга “Хүүхэд, өсвөр насныхны сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор хөнөөлөөс сэргийлэх нь” сэдвээр илтгэл тавьсан.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 27 мэдээлэл байна