Ёс зүйн салбар хороо

Монголын анагаах ухааны эрх зүйн холбоог үүсгэн байгуулагч, Дэлхийн анагаах ухааны эрх зүйн холбооны гишүүн Э.Ганбат өмгөөлөгч хүрэлцэн ирж "Анагаах ухааны эрх зүй" сэдэвт 1 багц цагийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулан дууслаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4 мэдээлэл байна