Чанарын алба

2018 оны 2-р улиралд эмч нарын хөтөлж буй “Өвчний түүх”-нд хяналт, үнэлгээ хийхэд дараах нийтлэг алдаа зөрчлүүд /MNS 4621-98; 3.1.1, 3.2.2.2.10, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8/ илэрч байгаа тул цаашид анхааран ажиллана уу!!!

Дэлгэрэнгүй

Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд эмчийн санал

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 17 мэдээлэл байна