Эмнэлгийн тусламжийн алба

СЭМҮТ-ийн сэтгэцийн их эмч С.Туяа, П.Долгор, сувилахуйн арга зүйч П.Бямбасүрэн нар 2018.09.17-19 - ны өдрүүдэд Батсүмбэр суманд байрлах Ахмад настны үндэсний төвийн 139 асруулагчийн оношлогоо, эмчилгээ, асаргаа сувилгааны байдалтай танилцаж  тусламж үйлчилгээ, үзлэг, сургалтуудыг явуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан.     

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 14 мэдээлэл байна