СЭМҮТ-ийн эрүүл мэндийн тэмдэглэлт өдрүүд

2 сарын 16

Архидан согтуурахаас сэргийлье

5 сарын 31

Дэлхий нийтээр тамхи татахгүй өдөр

6 сарын 26

Мансууралтай тэмцэх өдөр

10 сарын 10

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн өдөр

Comments are closed.