Олон улсын эпилепсийн  өдрийг тохиолдуулан  Эрүүл мэндийн яам,  Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын  яам, Монголын неврологийн нийгэмлэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооноос хамтран 2018 оны 3 сарын 24 өдөр  зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал О.Ганчулуун   мэдээлэл  хийж, мэргэжил  арга зүйн зөвлөгөө өгч  оролцлоо.

Мэдээ

Мэдээ-1

Comments are closed.