Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр СЭМҮТ, Говь-Алтай аймгийн засаг даргын тамгын газар, НЭМГ хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 01- ний өдөр Зөвлөлдөх уулзалт хийж, 03 дугаар сарын 2-4 ний өдрүүдэд сумуудын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, сургуулийн эмч нарт Хүүхэд, өсвөр насны сэтгэцийн эрүүл мэндийн сургалтыг дэд захирал В.Баярмаа, хүүхэд өсвөр үеийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Мандхай, донтолтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Гантулга нар амжилттай явууллаа.

5

6

7

8

9

Comments are closed.