2018 оны 3 сарын 6 ны өдөр МУБИС -д “Монгол Япон хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, хөгжил – тулгамдаж буй асуудлууд” сэдэвт олон улсын зөвлөгөөнд СЭМҮТ нь хамтран оролцлоо. Дэд захирал В.Баярмаа “Монгол улс дах хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнийн хөгжил, өнөөгийн байдал”, хүүхэд өсвөр үеийн клиникийн эмч Л.Цэрэндолгор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал”, эмнэлзүйн сэтгэл судлаач Б.Мөнхзаяа “Хүүхдийн сэтгэцийн эмгэгийн оношлогоо” сэдвээр тус тус илтгэл хэлэлцүүллээ.

1

2

3

4

Comments are closed.