Монгени цогцолбор сургуулийн 9, 10 ангийн 12 бүлгийн нийт 200 гаран сурагчдад “Сайн харилцаа амжилтын үндэс”, “Аливаа Донтолтонд үгүй гэж хэлье”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдвүүдээр сургагч багш Л.Тэмүүлэл, СЭМҮТ-ийн их эмч Клиникийн профессор С.Мөнхтуяа,  их эмч Ж.Гантулга нарын хамт сургалт зохион байгууллаа.

1

2

3

Comments are closed.