Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг 2017- 2021 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний төсөлд саналаа 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны дотор semut@ncmh.gov.mn хаягаар болон 70150526 утсаар ирүүлнэ үү.

 

Comments are closed.