Сувилагчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн Т.Отгонтуяа, Б.Энхцэцэг, Б.Бадамханд нарыг Сэтгэцийн эмгэг судлалын II, III, IV клиникүүдэд ээлжийн сувилагчаар томиллоо.

Comments are closed.