Сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн  Л.Нарангэрэлийг Хүний нөөцийн архивын туслах ажилтнаар томиллоо.

Comments are closed.