“Архи, тамхи болон бусад мансууруулах сэтгэц идэвхит эм бодисын шалтгаант сэтгэцийн эмгэгүүд” сэдвээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр ИЗОУИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургуулийн эрхзүйн эчнээ ангийн оюутнуудад Шүүх сэтгэц эмгэг судлалын клиникийн эрхлэгч эмч С.Байгалмаа сургалт явууллаа.

шүүх1

Comments are closed.