2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр  Цэцэнхангай төвд Монголын эрэгтэйчүүдийн нийгэмлэг, Эрүүл идэвхтэй амьдрал ТББ- аас зохион байгуулсан ‘Эрүүл амьдралын нөхөрлөл” шинэ жилийн баярын архигүй цэнгүүнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн  эмч, сувилагч, сэтгэл зүйч, аддиктологийн ажилтан Өөртөө туслах бүлгийн гишүүд хамтран оролцлоо. Монголд архины тэг хэрэглээтэй байхыг уриалан дуудаж байна.

2017-12-28

2017-12-28-1

2017-12-28-4

20174-12-28-2

Comments are closed.