Донтох эмгэг судлалын клиникийн Өдрийн эмчилгээний Өөртөө туслах бүлгийн гишүүд  “Хандлагаар анагаах аргачлалыг Архины донтолтын эмчилгээнд хэрэглэх нь” сургалтанд 2017 оны 12 дугаар сарын 18-19-ны өдрүүдэд хамрагдаж байна.

2017-12-19-01

Comments are closed.