“Өвчний түүх  хөтлөлт”, “Амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлт”-нд улирал бүр хяналт хийх хуваарийг гарган хуваарийн дагуу 4 удаа дүгнэлт гарган ажиллалаа. Өвчний түүх, амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлтийн нийт 5155 түүхэнд хяналт хийснээс 2462 түүхэнд алдаа зөрчил илрэн түүнд чиглэсэн зөвлөмж гарган нийт эмч нарт эргэн мэдээлсэн.

 “Өвчний түүх хөтлөлт”, “Амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлт”-ийг нийт эмч болон клиникээр нь харьцуулбал

Клиник

Эмч нарын нэрс

Албан тушаал

I улирал

II улирал

III улирал

IV улирал

Клиникийн дундаж оноо

 Хувийн дундаж оноо

I

1

Г.Нарантуяа

Клиникийн эрхлэгч

75

79

82,6

∑= 41

82,3

2

Л.Баттулга

Үзлэгийн эмч

76

82

79,0

3

П.Энх-Учрал

Үзлэгийн эмч

82

87

87,5

II

1

Р.Минжмаа

Клиникийн эрхлэгч

71

66

83,2

∑= 42

75,0

2

Э.Амгалан

Үзлэгийн эмч

 61

59

94,0

3

Б.Энх-Ундрах

Үзлэгийн эмч

76

81

78,8

III

1

Б.Долгормаа

Үзлэгийн эмч

89

89

79,4

∑= 40

67,3

2

Б.Батхишиг

Үзлэгийн эмч

79

76

82,5

3

Л.Жавхлан

Үзлэгийн эмч

66

70

84,3

IV

1

З.Ганзориг

Клиникийн эрхлэгч

76

75

88,1

∑= 44

88,0

2

Т.Саранцэцэг

Үзлэгийн эмч

81

86

84,8

3

Х.Эрхцэцэг

Үзлэгийн эмч

90

-

91,5

V

1

С.Одонгэрэл

Клиникийн эрхлэгч

96

97

82,1

∑= 41

80,7

2

А.Лхамжаргал

Үзлэгийн эмч

-

77

86,0

3

Б.Нацагсүрэн

Үзлэгийн эмч

-

87

78,0

4

Ө.Анхболд

Үзлэгийн эмч

77

-

81,0

5

Х.Балжмаа

Үзлэгийн эмч

80

-

84,3

VI

1

Ц.Цэрэнмөнх

Клиникийн эрхлэгч

77

74

85,9

∑= 43

97,8

2

Л.Мягмарсүрэн

Үзлэгийн эмч

80

-

88,0

3

Б.Мөнх-эрдэнэ

Үзлэгийн эмч

87

81

86,0

Асрамж

1

Б.Ичинхорлоо

Үзлэгийн эмч

76

-

76,7

∑= 38

77,3

2

С.Эрдэнэбулган

Үзлэгийн эмч

63

65

73,8

3

Б.Мөрөн

Үзлэгийн эмч

74

67

79,0

4

Б.Баттуяа

Үзлэгийн эмч

74

68

 

ЯТТ

1

Л.Мөнхтуяа

Клиникийн эрхлэгч

95

96

89,8

∑= 45

93,7

СШСЭК

1

С.Туяа

Клиникийн эрхлэгч

84

86

90,4

∑= 45

89,5

2

Ц.Мөнхтуул

Үзлэгийн эмч

 91

97

89,2

ХӨҮК

1

П.Цэрэндолгор

Үзлэгийн эмч

90

95

87,8

∑= 44

82,0

2

П.Энхчимэг

Үзлэгийн эмч

 92

95

90,0

ДЭСК

1

Б.Энхчимэг

Клиникийн эрхлэгч

87

84

85,1

∑= 42

90,0

2

С.Мөнхтуяа

Үзлэгийн эмч

 79

83

82,0

3

Л.Насанжаргал

Үзлэгийн эмч

-

87

84,3

4

Б.Соёлмаа

Үзлэгийн эмч

79

80

84,0

ШСЭСК

1

С.Байгальмаа

Клиникийн эрхлэгч

90

93

94,4

∑= 47

91,0

2

Б.Нацагсүрэн

Үзлэгийн эмч

89

-

Поликлиник

1

Л.Эрдэнэсувд

Үзлэгийн эмч

93

85

87,9

∑= 44

85,0

2

А.Оюунжаргал

Үзлэгийн эмч

95

88

91,3

3

Ц.Орхонсэлэнгэ

Үзлэгийн эмч

89

84

4

Б.Бөхбат

Үзлэгийн эмч

87

82

5

Н.Наранцэцэг

Үзлэгийн эмч

93

88

87,0

6

П.Долгор

Үзлэгийн эмч

 88

88

84,0

7

Б.Насанбурмаа

Үзлэгийн эмч

 87

86

87,3

8

А.Лхамжаргал

Үзлэгийн эмч

84

-

 

9

М.Уянга

Үзлэгийн эмч

-

88

92,0

10

Ш.Одончимэг

Үзлэгийн эмч

-

85

92,0

 

Зураг 6. “Өвчний түүх  хөтлөлт”, “Амбулаторын хяналтын карт хөтлөлт”-ийг бүх улирлыг нийт клиникээр харьцуулбал

 Тайланг нэгтгэсэн: Чанарын менежер:  Г.Уянга

 

Comments are closed.