Монгол улсад чанарын алба байгуулагдсаны 20 жил, эрүүл мэндийн чанарын холбооны 10 жилийн ойн арга хэмжээ боллоо. Уг арга хэмжээнд Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэл, Чанарын албаны дарга Н.Оюунчимэг, ахмад эмч Ц.Хишигт нар оролцож Ц.Хишигт эмч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан байна. Ц.Хишигт эмч маань чанарын анхдагч менежерүүдийн нэг бөгөөд манай төвийн Чанарын албаны даргаар 10 гаруй жил ажилласан ахмад эмч юм.

ЧА-1

ЧА-2

Comments are closed.