Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл:

 • Өвчтөнийг цаг тухайд нь үзэж, удирдаж чадсан байна (Л.Цэрэндолгор)
 • Эмх цэгцтэй, статус тохирсон (Ц.Орхонсэлэнгэ)
 • Эмх цэгцтэй үзлэгээ бичиж тэмдэглэн, өвчтөнийг дэлгэрэнгүй үзэж тэмдэглэдэг (Л.Эрдэнэсувд)
 • Эмх цэгцтэй, нямбай (А.Оюунжаргал)
 • Оношлогоо, шинжилгээг цаг тухайд нь дүгнэсэн (С.Мөнхтуяа)
 • Бичгийн хэв гаргацтай сайн, цэгцтэй (Х.Эрхцэцэг)
 • Эмчилгээг стандартын дагуу бичиж, оношийн үндэслэлээ цаг хугацаанд нь хийсэн (Л.Насанжаргал)
 • Хавсарсан болон дагалдах оношийн үндэслэл хийдэг (Л.Мягмарсүрэн)
 • Өвчний түүх эмх цэгцтэй, гаргацтай (С.Байгальмаа)
 • Гаргацтай сайн бичсэн байна (П.Энх-Учрал)
 • Маш эмх цэгцтэй, бичгийн хэв гаргацтай (Б.Ичинхорлоо)
 • Гаргацтай цэвэр бичдэг (Б.Мөрөн)

Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд:

 • Хавсарсан болон дагалдах оношийн үндэслэл тавих
 • Оношийн үндэслэлийг цаг хугацаанд нь хийх
 • Үечилсэн дүгнэлтийг цаг тухайд нь хийж байх
 • Мэдрэлийн үзлэг дэлгэрэнгүй хийх
 • Статус дэлгэрэнгүй бичих
 • Шаардлагатай үед тасгийн эрхлэгчтэйгээ хамтарсан үзлэг хийх

Comments are closed.