2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” болон “Амилуулах суурь тусламж” сэдэвт сургалтыг Яаралтай тусламжийн тасаг, Сувилахуйн албатай хамтран төвийн нийт сувилагч, туслах сувилагч, эрүүл мэндийн бусад ажилтнуудын дунд зохион байгууллаа. Сургалтанд идэвхтэй орлцсон нийт ажилтнууддаа баярлалаа.

СЭМҮТ-ийн ХАБЭА-н зөвлөл, Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

2017-07-06-6

2017-07-06

2017-07-06-1

2017-07-06-2

2017-07-06-3

2017-07-06-4

Comments are closed.