• Эмх цэгцтэй, туршлагатай (С.Туяа)
• Сайн байсан (Б.Батхишиг)
• Эмх цэгцтэй, цэвэрч нямбай. Цаг хугацаанд нь стандартын дагуу хийгдсэн (С.Байгальмаа)
• Цэгцтэй, цаг хугацаанд нь (Л.Баттулга)
• Гаргацтай цэвэр, дэс дараалалтай бичилт хийдэг (Л.Цэрэндолгор)
• Эмх цэгцтэй, биеийн үзлэг тогтмол сайн хийдэг. Үйлчлүүлэгчтэйгээ тулж ажилладаг (Б.Бөхбат)
• Стандартын дагуу, эмх цэгцтэй, харьцаа хандлага сайн (П.Долгор)
• Картад реабилитаци, давтан үзлэг зааж бичсэн (М.Уянга)
• Оношийн үндэслэлийг тогтмол, цаг хугацаанд нь хийдэг. Стандартын дагуу эмчилгээ хийдэг (Т.Саранцэцэг)
• Үзлэгийг цаг тухайд нь стандартын дагуу бичиж, эмчилгээг стандартын дагуу сайн хийсэн байна (Х.Эрхцэцэг)
• Мэдрэлийн үзлэг сайн хийгдсэн. Статус эмчилгээ нь зөв тохирсон. Эмх цэгцтэй (Б.Нацагсүрэн)
• Оношийн үндэслэлээ сайн хийсэн байна (Б.Соёлмаа)
• Субьектив анамнезийг дэлгэрэнгүй авсан байна (Л.Жавхлан)
• Бичгийн гарц хэв сайн, цаг хугацаанд нь оношийн үндэслэл хйисэн (Л.Мөнхтуяа)

Comments are closed.