Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгооны эмчилгээний төвүүдийн Сэтгэц наркологийн кабинет, тасгийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг Чанарын албаны дарга Н.Оюунчимэг-ийн haridoyun@yahoo.com, Сэтгэцийн эрүүл мэнд хоёрдахь хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн К.Елена-гийн neweraelena@yahoo.com имэйл хаяг, Эрүүл мэндийн сайдын 315 дугаар тушаалын биелэлт, Сэтгэц наркологийн кабинет, тасгийн тоон үзүүлэлт, хяналтанд байгаа хүмүүсийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг mgl_men.health@yahoo.com хаягуудгаар  2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор яаралтай  цахимаар ирүүлнэ үү.

ЭМТ-305 сэтгэцийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны тайлангийн маягт

 

Comments are closed.