СЭМҮТ-ийн дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооноос үйлчлүүлэгч, иргэдэд зориулсан “Ёс зүйн тухай ойлголт” гарын авлага гаргалаа. Уг гарын авлагыг СЭМҮТ-ийн дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны ханын самбарт байрлуулсан байна.

ёс-зүйн-тухай-ойлголт

ёс-зүйн-тухай-ойлголт1

Comments are closed.