Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг танилцуулж байна.   Эндээс   үзнэ үү.

Comments are closed.