Эрүүл мэнд  Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/78 тоот тушаалаар батлагдсан орон тооны бус 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн Төвийн дэргэдэх Эмнэлэг […]

2012-2016 оны 5-н жилийн тайлан

2016 оны Статистик тайлан

Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгооны эмчилгээний төвүүдийн Сэтгэц наркологийн кабинет, тасгийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг Чанарын албаны дарга Н.Оюунчимэг-ийн haridoyun@yahoo.com, Сэтгэцийн эрүүл мэнд хоёрдахь хөтөлбөр […]

2016 оны эхний хагас жилийн Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын тайланг эндээс үзнэ үү.

2016 оны эхний хагас жилийн статистик үзүүлэлтийг эндээс үзнэ үү.

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын 2015 оны тайланг  ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Өнөөдөр Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэдэх Сэтгэцийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын үйл ажиллагаатай бусад эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын дарга,  эмч нар туршлага судлахаар ирлээ. СЭМҮТ-ийн эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал […]

СЭМҮТ-ийн статистикийн 2015 оны эхний 3 сарын байдлаарх мэдээллийг  эндээс  үзнэ үү.

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын комиссын  5 жилийн тайланг  ЭНДЭЭС  үзнэ үү.

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын комиссын 2014 оны тайланг  ЭНДЭЭС   үзнэ үү. 02

СЭМҮТ-ийн үйл ажиллагааны 2014 оны тайланг  ЭНДЭЭС   үзнэ үү.

Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Стационарт бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС  үзнэ үү.

Амбулаторид бүртгэгдсэн хүн амын өвчлөлийн 2014 оны тайланг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хүн амын нас баралтын 2014 оны тайланг эндээс үзнэ үү.

СЭМҮТ-ийн 2014 оны хагас жилийн байдлаарх стастикийн  үзүүлэлт

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын 2013 оны тайлан

2013 оны амбулаторийн сар, улирал, жилийн мэдээ

2013 оны стационарын мэдээ

501.1.2.3 sariin medee SEMUT-2013

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын 2013 оны хагас жилийн тайлан