“Мансуурлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 15 стандартын төсөлд  саналаа 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний дотор vbayarmaa_1974@yahoo.com; neweraelena@yahoo.com; gantulga9997@gmail.com мэйл хаягаар болон 70150514 утсаар ирүүлнэ үү.

Мансууруулах болон сэтгэц идэвхит бодис хэрэглэх эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх “Коломбо хөтөлбөр”-ийн төсөлд 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний дотор  саналаа vbayarmaa_1974@yahoo.com; gantulga9997@gmail.com мэйл хаягаар болон 70150514 утсаар ирүүлнэ үү.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох хөтөлбөрийн төсөлд саналаа 2017 оны 01 сарын 25-ны дотор vbayarmaa_1974@yahoo.com хаягаар болон 70150514 утсаар ирүүлнэ үү.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг 2017- 2021 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний төсөлд саналаа 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны дотор semut@ncmh.gov.mn хаягаар болон 70150526 утсаар ирүүлнэ үү.