Хөрөнгө оруулалтаар ирсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Xөрөнгө оруулалтаар ирсэн тоног төхөөрөмж  

EXCEL – TATAX PDF – ТАТАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

PDF – Сэтгэцийн эрүүл мэндийн интерактив хичээлийн төсөл  Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр интерактив сургалтын материал бэлтгэх төсөл EXCEL – 2015 оны хандив тусламж, зээл, төсөл

РDF – Tатах EXCEL – Татах