ХАВСРАЛТ 9 Айдинтити ХХК гэрээ Чингис хаан цогцолбор гэрээ УБЦТС гэрээ

2018 оны төсвийн төсөл-PDF

ХАВСРАЛТ 2

Хавсралт 9 УБ цахилгаан дамжуулах сүлжээ гэрээ  

ХАВСРАЛТ 2

ХАВСРАЛТ 6

Хавсралт 9 УБЦТС гэрээ

ХАВСРАЛТ 2 – сарын мэдээ ХАВСРАЛТ 2 – нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ

Хавсралт-2 2-р улирлын нэмэлт санхүүжилтын тайлан

Хавсралт 9 УБЦТС гэрээ Нийслэлийн газрын алба гэрээ