ХАВСРАЛТ 9 УБЦТС гэрээ Голден яард трейд ХХК гэрээ Ази фарм ХХК гэрээ  

Хавсралт 2

ХАВСРАЛТ 2

Хавсралт 2

Xавсралт 9

Хавсралт 2

Хавсралт 2

ХАВСРАЛТ 9 Айдинтити ХХК гэрээ Чингис хаан цогцолбор гэрээ УБЦТС гэрээ

2018 оны төсвийн төсөл-PDF

ХАВСРАЛТ 2

Хавсралт 9 УБ цахилгаан дамжуулах сүлжээ гэрээ  

ХАВСРАЛТ 2

ХАВСРАЛТ 6

Хавсралт 9 УБЦТС гэрээ

ХАВСРАЛТ 2 – сарын мэдээ ХАВСРАЛТ 2 – нэмэлт санхүүжилтийн мэдээ

Хавсралт-2 2-р улирлын нэмэлт санхүүжилтын тайлан

Хавсралт 9 УБЦТС гэрээ Нийслэлийн газрын алба гэрээ

Хавсралт 2 сарын мэдээ Хавсралт 2 нэмэлт санхүүжилт

ХАВСРАЛТ 9 Ерөнхий захирлын тушаал А/50 УБЦТС гэрээ

Хавсралт 2 төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Хавсралт 2 – нэмэлт санхүүжилт Хавсралт 2 -  сарын мэдээ

Хавсралт 9 Нийслэлийн газрын алба гэрээ УБ цахилгаан дамжуулах сүлжээ гэрээ

Хавсралт 2

Хавсралт 9 Ерөнхий захирлын тушаал А/19 УБЦТС гэрээ

ХАВСРАЛТ 2

Хавсралт 9 УБЦТС гэрээ Эрүүл мэндийн сайдын А/228

ХАВСРАЛТ 2 – TATAX PDF – ТАТАХ

Хавсралт 9 Болор ариусгал нэмэлт гэрээ Гэрэл цахилгааны гэрээ

ТАТАХ

Хавсралт 2

Хавсралт 9 НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн төсөл

Хавсралт 2

Хавсралт 2

Хавсралт 9

Хавсралт 2

Xавсралт 9

EXCEL – TATAX

Хавсралт 2

Хавсралт 9

ХАВСРАЛТ 2

ХАВСРАЛТ 9

PDF – 2017 оны төсвийн төсөл

EXCEL – 7 CAP

EXCEL - TATAX

EXCEL – TATAX

EXCEL – TATAX

EXCEL – ХАВСРАЛТ 9

EXCEL- TATAX

 Хавсралт 9

 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- Хавсралт 2 

EXCEL – ХАВСРАЛТ 9

PDF – TATAX

EXCEL – TATAX

EXCEL – TATAX

EXCEL – ТАТАХ

PDF – 2015 оны Cанхүүгийн тайлан

PDF – TATAX EXCEL – ТАТАХ

EXCEL – TATAX

EXCEL – ТАТАХ

EXCEL – TATAX

PDF – TATAX

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – TATAX EXCEL – TATAX 11 сар тодотгосон төсөв

PDF – TATAX EXCEL – TATAX

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF-ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

EXCEL – 2015 оны  төсвийн тодoтгол PDF – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF- TАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

EXCEL – TАТАХ PDF – ТАТАХ

PDF – TATAX EXCEL – TATAX

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

EXCEL – ТАТАХ

PDF – БАТАЛГААЖУУЛСАН НЬ EXCEL – ШИЛЭН ДАНСНЫ МАЯГТ

PDF -   Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2014 оны 12-р сарын 31-нээрх Санхүүгийн аудитын тайлан

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2014 оны Санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан

Татах: Баталгаажуулсан нь  PDF Татах: EXCEL

Татаж авах: EXCEL

Татаж авах: EXCEL

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

2014 оны Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт Татаж авах PDF Татаж авах EXCEL

PDF – ТАТАХ

PDF – TАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

татах -PDF СЭМҮТ-ийн Төсвийн гүйцэтгэлйин зарлагын 2014 оны 12 сарын мэдээ татах – EXCEL СЭМҮТ-ийн Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2014 оны 12 сарын мэдээ  

PDF   Татах EXCEL  Татах