ХАВСРАЛТ  21

ХАВСРАЛТ 9

ХАВСРАЛТ 7

ХАВСРАЛТ 8 БЗД нийтлэг үйлчилгээний газар гэрээ  

ХАВСРАЛТ 8

                                    2018 оны 01 дүгээр сарын 05 СЭМҮТ-д интернетийн үйлчилгээ, мэдээллийн технологийн багаж хэрэгсэл худалдан авах СЭМҮТ/201812003 Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий […]

 2018 оны 01 дүгээр сарын 05 СЭМҮТ-д Урсгал засварын материал худалдан авах  СЭМҮТ/201812005               Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос […]

2018 оны 01 дүгээр сарын 05 СЭМҮТ-д Бохир ус татуулах, ариутгалын бодис худалдан авах  СЭМҮТ/201812004              Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт […]

            1.    Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос:   1.1Багц 1 – Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 13,255,600.00 төгрөг 1.2Багц 2 – Улсын мэдээллийн маягт […]

2018 оны 01 дүгээр сарын 04 СЭМҮТ-д Багаж, техник хэрэгсэл, шатахуун худалдан авах  СЭМҮТ/201812002 Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СЭМҮТ-д […]