Авлигатай тэмцэх газрын Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Авлига ба Эрүүл мэндийн салбар” сэдэвт сарын аян зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд Эрүүл мэнд, спортын яамны харьяа тусгай мэргэжлийн бүх төвүүдийн ажилтнуудад Авлига түүний […]

2015.06.24-ний өдөр Авлигын асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтан, хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн С.Ариунболдын санаачилгаар Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсийн комиссар Б.Туул “Авлигын эсрэг хууль”,

“Авлигын эсрэг хамтдаа” эссэ бичлэгийн уралдааны удирдамжыг эндээс татаж авна уу.

ТАТАХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ      

ТАТАХ АВЛИГЫН МӨН ЧАНАР, ШАЛТГААН, ХОР ХӨНӨӨЛ

Татах АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ  

Мэдүүлэг гаргагчдын 2014 оны ХАСХОМ-ийн эрх нээгдсэнтэй холбоотой Та мэдүүлгээ шинэчлэн мэдүүлэх боломжтой боллоо. Иймд та програмын үндсэн үйлдэл цэсний “ХАСХОМ мэдүүлэх” эсвэл ХАСХОМ цэсний “ХАСХОМ мэдүүлэгчийн дэлгэрэнгүй” хэсэгрүү /2014-ийг […]

Монгол Улсын Их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолын дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоолын IV хавсралтын […]

Мэдүүлэг гаргагчдын 2013 оны ХАСХОМ нээгдэж мэдүүлгээ шинэчлэн мэдүүлэх боломжтой болсон тул www.meduuleg.jaac.mn цахим хуудсанд и-мэйл хаягаа ашиглан нэвтэрч  2013 оны мэдүүлэгт тухайн мэдүүлэг гаргагчийн 2012 оны ХАСХОМ-ийн мэдээлэл нь […]