Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвийн 2018 оны II улирлын сургалтанд Эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагын ажилтнуудыг хамруулж байгаа тул доорхи хуваарийн дагуу Удирдах ажилтнууд, клиникийн эрхлэгч, тасгийн эрхлэгч, багийн […]

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулгыг эндээс татан авна уу. 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлагөөг гарган баталлаа. ЭНДЭЭС танилцна уу.

Хөтөлбөрийг  эндээс   үзнэ үү.  

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан видео хичээлийг хүргүүлж байна.  Видео хичээлийг эндээс үзнэ үү.  

Авлигын эсрэг хуулийн дагуу авлигаас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааг хүргүүлж байна. Авлигын эсрэг сурталчилгааг   эндээс  үзнэ үү?  

Авлигатай тэмцэх газраас 10 төрлийн мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтээс мэдээлэл авч байна.

Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг танилцуулж байна.   Эндээс   үзнэ үү.

Авлигын өнөөгийн нөхцөл байдал улс орны хөгжлийг сааруулж,  эрх зүйт төрийн бодлогод сөргөөр нөлөөлж, улс төр, эдийн засаг, хууль зүй, нийгмийн бүхий л хүрээнд нэвчин тархаж тогтолцооны шинжтэй болсон явдал […]