Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл: Өвчтөнийг цаг тухайд нь үзэж, удирдаж чадсан байна (Л.Цэрэндолгор) Эмх цэгцтэй, статус тохирсон (Ц.Орхонсэлэнгэ) […]

“Өвчний түүх  хөтлөлт”, “Амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлт”-нд улирал бүр хяналт хийх хуваарийг гарган хуваарийн дагуу 4 удаа дүгнэлт гарган ажиллалаа. Өвчний түүх, амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлтийн нийт 5155 түүхэнд хяналт […]

Өвчний түүхийн стандартын хэрэгжилт /2017.08.14, 16-ны өдрүүд/   Клиник № Эмч нарын нэрс Албан тушаал Үзлэгийн тоо Дээд оноо Дүн Дундаж оноо I 1 Б.Алтанзул Клиникийн эрхлэгч 5 100 92 […]

Монгол улсад чанарын алба байгуулагдсаны 20 жил, эрүүл мэндийн чанарын холбооны 10 жилийн ойн арга хэмжээ боллоо. Уг арга хэмжээнд Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэл, Чанарын албаны дарга Н.Оюунчимэг, ахмад эмч Ц.Хишигт […]

Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл: Өвчтөнийг цаг тухайд нь үзэж, удирдаж чадсан байна (Л.Цэрэндолгор) Эмх цэгцтэй, статус тохирсон (Ц.Орхонсэлэнгэ) […]

Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл: Өвчтөнийг цаг тухайд нь үзэж, удирдаж чадсан байна (Л.Цэрэндолгор) Эмх цэгцтэй, статус тохирсон (Ц.Орхонсэлэнгэ) […]

• Эмх цэгцтэй, туршлагатай (С.Туяа) • Сайн байсан (Б.Батхишиг) • Эмх цэгцтэй, цэвэрч нямбай. Цаг хугацаанд нь стандартын дагуу хийгдсэн (С.Байгальмаа) • Цэгцтэй, цаг хугацаанд нь (Л.Баттулга) • Гаргацтай цэвэр, […]

Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жор бичилтэнд дараах зөвлөмжүүдийг анхааран ажиллана уу !!! Эмийн тун /шингэн эмийг мл, бусад эмийн хэлбэрийн тунг миллиграмм (мг) олон улсын нэгж (ОУН)-ээр илэрхийлж бичих Эм хэрэглэх […]

Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жор бичилтэнд дараах зөвлөмжүүдийг анхааран ажиллана уу !!! Эмийн тун /шингэн эмийг мл, бусад эмийн хэлбэрийн тунг миллиграмм (мг) олон улсын нэгж (ОУН)-ээр илэрхийлж бичих Эм хэрэглэх […]

Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл: Нямбай, цэгцтэй ﴾П.Долгор﴿ Эмх цэгцтэй, нэг өнгийн бал хэрэглэсэн (Б.Бөхбат) Дэлгэрэнгүй бичсэн. Цаг тухайд […]